Soutěž

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE NA FACEBOOKU BOSOBOTY LEGUANO

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná  nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram či Facebook. Účastník soutěže  si je vědom toho, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli  soutěže a ne elektronické sociální síti Instagram či Facebook.

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěží ve facebookové skupině Chodíme zdravě a svobodně (dále jen „soutěž“):

1.     Vyhlašovatel soutěže

1.1.    Vyhlašovatelem soutěže je společnost  FREEBODY s.r.o., Praha 6 - Dejvice, Wuchterlova 336/22, IČ: 03514226

 (dále jen  „vyhlašovatel“).

2.     Doba trvání soutěže

2.1.    Doba trvání soutěže je od 1. prosince 2023 11:11 hod. Do 12. prosince 2023 15:00 hod.

3.     Podmínky účasti

3.1.    Soutěže se mohou zúčastnit jenom  fyzické osoby starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na  území České republiky  nebo Slovenska (dále jen "soutěžící").

3.2.    Ze soutěže jsou vyloučeni všichni  zaměstnanci vyhlašovatele a dalších společností zajišťujících průběh soutěže.

3.3.    Podmínkou účasti v soutěži je  sledovat účet leguanobosoboty na Facebooku a odpovědět na této stránce na otázku Proč byste si chtěli pořídit bosoboty leguano prostřednictvím komentáře u soutěžního příspěvku.

3. 4. Ze všech zúčastněných soutěžících bude  vylosováni 3 vítězové, kteří splnili všechny podmínky účasti v soutěži a to nejpozději do 7 dnů od konce soutěže.

3. 5.   Zasláním odpovědi soutěžící akceptuje tyto Oficiální pravidla a podmínky soutěže.

3. 6.   Vyhlašovatel do 7 dnů od vyhlášení vítěze odešle vítězi cenu a to na e-mailovou adresu, kterou mu soutěžící zaslal.

3. 7. Soutěžící musí na sociálních sítích Facebook či Instagram  vystupovat pod svým pravým jménem.

3. 8.   Soutěžící může z 1 IP adresy zaslat vždy jen jednu odpověď v rámci jedné soutěže.

4. Cena pro výherce

4.1. Cenou pro vítěze je slevový kupón, který lze uplatnit na jakékoliv zboží na internetovém obchodu www.leguano.cz nebo v naších značkových prodejnách. Z účastníků soutěže budou vylosováni tři výherci, kteří obdrží slevový kupón na nákup bosobot leguano v hodnotě 4 000,- Kč, 3 000,- Kč a 2 000,- Kč. 

4.2.    Výhry nejsou právně vymahatelné.  Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou  náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

4.3. Výhru je potřeba vyzvednout do 1. měsíce od konce soutěže.

5. Osobní údaje

5.1.    Soutěžící uděluje podle zákona č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas  se zpracováním osobních údajů nahlášených v rámci soutěže za účelem  předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem  informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele  prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o  některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 (dvou) let ode  dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem  osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel soutěže.

5.2.    Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám

5.3.    Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a soutěžního komentáře.

6.     Závěrečná ustanovení

6.1.    Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

6.2.    Vyhlašovatel tímto není vůči  soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze  strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

6.3.    Každý soutěžící účastí v soutěži  vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a  neporušovat právní řád České republiky a Slovenska ani oprávněné zájmy  vyhlašovatele.

6.4.    Vyhlašovatel si vyhrazuje právo  činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s  pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže,  pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení  jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a  to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém  podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného  závadného chování ze strany soutěžícího.

6.5.   Tato soutěž není jakkoliv  sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc.  nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje  své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook,  Inc. nebo Facebook Ireland Limited. 

 V Praze 22.11.2023

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY LETNÍ SOUTĚŽE O POUKÁZKY NA SLEVU NA BOSOBOTY LEGUANO

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná  nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram či Facebook. Účastník soutěže  si je vědom toho, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli  soutěže a ne elektronické sociální síti Instagram či Facebook.

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže: Soutěž o poukázky na bosoboty leguano (dále jen „soutěž“):

1.     Vyhlašovatel soutěže

1.1.    Vyhlašovatelem soutěže je společnost  FREEBODY s.r.o., Praha 6 - Dejvice, Wuchterlova 336/22, IČ: 03514226

 (dále jen  „vyhlašovatel“).

2.     Doba trvání soutěže

2.1.    Doba trvání soutěže je od 5. července 2023 do 20. července 2023.

3.     Podmínky účasti

3.1.    Soutěže se mohou zúčastnit jenom  fyzické osoby starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na  území České republiky nebo Slovenska (dále jen "soutěžící").

3.2.    Ze soutěže jsou vyloučeni všichni  zaměstnanci vyhlašovatele a dalších společností, zajišťující průběh soutěže.

3.3.    Podmínkou účasti v soutěži je  sledovat účet bosobotyleguano na Instagramu  a zveřejnit na svém Instagramovém účtu autorský jednodenní příběh na téma "Léto s leguano" spolu s hashtagem #letnisoutezleguano a označením @bosobotyleguano

3. 4. Soutěžící účastí v soutěži schvaluje využití svých autorských fotografií na sociálních sítích leguano v České republice a na Slovensku. Zveřejněny budou fotografie dle uvážení organizátorů a autoři obdrží slevovou poukázku na nákup bosobot leguano v hodnotě 300,- Kč, kterou lze využít ve značkových prodejnách leguano v Praze a v Trnavě, nebo na e-shopech www.leguano.cz a www.leguano.sk.  Z účastníků soutěže budou vylosováni tři výherci, kteří obdrží poukázku na nákup bosobot leguano v hodnotě         4 000,- Kč, 3 000,- Kč a 2 000,- Kč

Výsledky soutěže budou prezentovány v FB skupině Chodíme zdravě a  svobodně 

3. 5.   Zasláním odpovědi soutěžící akceptuje tyto Oficiální pravidla a podmínky soutěže.

3. 6.   Vyhlašovatel do 7 dnů od vyhlášení vítěze odešle vítězům cenu, a to na e-mailovou adresu, kterou mu soutěžící zaslal.

3. 7. Soutěžící musí na sociálních sítích Instagram či  Facebook vystupovat pod svým pravým jménem.

3. 8.   Soutěžící může z 1 IP adresy zaslat vždy jen jednu fotografii v rámci jedné soutěže.

4. Cena pro výherce

4.1.  Výherci obdrží poukázky na nákup bosobot v celkové hodnotě 4000, 3000 a 2000 korun. Ostatní autory, jejichž příspěvky zveřejníme, odměníme slevovým kuponem v hodnotě 300 korun, tato sleva se nesčítá s hlavními cenami a nelze ji tedy použít současně s poukázkami v hodnotě 4000, 3000 a 2000 korun.

4.2.    Výhry nejsou právně vymahatelné.  Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou  náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli. Výhry se nevztahují na outletové zboží.

4.3. Výhru je potřeba vyzvednout do 1. měsíce od konce soutěže.

5. Osobní údaje

5.1.    Soutěžící uděluje podle zákona č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas  se zpracováním osobních údajů, nahlášených v rámci soutěže za účelem  předání výhry či jiných otázek, spojených se soutěží a za účelem  informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele  prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o  některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 (dvou) let ode  dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem  osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel soutěže.

5.2.    Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám

5.3.    Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a dané fotografie.

6.     Závěrečná ustanovení

6.1.    Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

6.2.    Vyhlašovatel tímto není vůči  soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze  strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

6.3.    Každý soutěžící účastí v soutěži  vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a  neporušovat právní řád České republiky a Slovenska a ani oprávněné zájmy  vyhlašovatele.

6.4.    Vyhlašovatel si vyhrazuje právo  činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s  pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže,  pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení  jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a  to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém  podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného  závadného chování ze strany soutěžícího.

6.5.    Tato soutěž není jakkoliv  sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc.  nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje  své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook,  Inc. nebo Facebook Ireland Limited. 

 

V Praze 5.7.2023

 

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY LETNÍ SOUTĚŽE O POUKÁZKY NA SLEVU NA BOSOBOTY LEGUANO

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná  nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram či Facebook. Účastník soutěže  si je vědom toho, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli  soutěže a ne elektronické sociální síti Instagram či Facebook.

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže: Soutěž o poukázky na bosoboty leguano (dále jen „soutěž“):

1.     Vyhlašovatel soutěže

1.1.    Vyhlašovatelem soutěže je společnost  FREEBODY s.r.o., Praha 6 - Dejvice, Wuchterlova 336/22, IČ: 03514226

 (dále jen  „vyhlašovatel“).

2.     Doba trvání soutěže

2.1.    Doba trvání soutěže je od 25. července 2022 do 8. srpna 2022 12:00.

3.     Podmínky účasti

3.1.    Soutěže se mohou zúčastnit jenom  fyzické osoby starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na  území České republiky nebo Slovenska (dále jen "soutěžící").

3.2.    Ze soutěže jsou vyloučeni všichni  zaměstnanci vyhlašovatele a dalších společností, zajišťující průběh soutěže.

3.3.    Podmínkou účasti v soutěži je  sledovat účet bosobotyleguano na Instagramu  a zveřejnit na svém Instagramovém účtu autorskou fotku na téma "Léto s leguano" spolu s hashtagem #letnisoutezleguano a označením @bosobotyleguano

3. 4. Soutěžící účastí v soutěži schvaluje využití svých autorských fotografií na sociálních sítích leguano v České republice a na Slovensku. Zveřejněny budou fotografie dle uvážení organizátorů a autoři obdrží slevovou poukázku na nákup bosobot leguano v hodnotě 300,- Kč, kterou lze využít ve značkových prodejnách leguano v Praze a v Trnavě, nebo na e-shopech www.leguano.cz a www.leguano.sk. Z vybraných fotografií budou vybráni 3 fotografie s nejvyšším počtem "lajků", započítávají se reakce nikoliv u originálního příspěvku zveřejněné účtem autora, nýbrž až u příspěvku na oficiálním instagramovém účtu bosobotyleguano. Autoři těchto fotografií obdrží ceny dle pořadí svého umístění. 

Výsledky soutěže budou prezentovány v FB skupině Chodíme zdravě a  svobodně 

3. 5.   Zasláním odpovědi soutěžící akceptuje tyto Oficiální pravidla a podmínky soutěže.

3. 6.   Vyhlašovatel do 7 dnů od vyhlášení vítěze odešle vítězům cenu, a to na e-mailovou adresu, kterou mu soutěžící zaslal.

3. 7. Soutěžící musí na sociálních sítích Instagram či  Facebook vystupovat pod svým pravým jménem.

3. 8.   Soutěžící může z 1 IP adresy zaslat vždy jen jednu fotografii v rámci jedné soutěže.

4. Cena pro výherce

4.1.  Autoři s nejvyšším počtem "lajků" obdrží poukázky na nákup bosobot v celkové hodnotě 4000, 3000 a 2000 korun v pořadí dle umístění. Ostatní autory, jejichž příspěvky zveřejníme, odměníme slevovým kuponem v hodnotě 300 korun, tato sleva se nesčítá s hlavními cenami a nelze ji tedy použít současně s poukázkami v hodnotě 4000, 3000 a 2000 korun.

4.2.    Výhry nejsou právně vymahatelné.  Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou  náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

4.3. Výhru je potřeba vyzvednout do 1. měsíce od konce soutěže.

5. Osobní údaje

5.1.    Soutěžící uděluje podle zákona č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas  se zpracováním osobních údajů, nahlášených v rámci soutěže za účelem  předání výhry či jiných otázek, spojených se soutěží a za účelem  informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele  prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o  některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 (dvou) let ode  dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem  osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel soutěže.

5.2.    Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám

5.3.    Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a dané fotografie.

6.     Závěrečná ustanovení

6.1.    Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

6.2.    Vyhlašovatel tímto není vůči  soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze  strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

6.3.    Každý soutěžící účastí v soutěži  vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a  neporušovat právní řád České republiky a Slovenska a ani oprávněné zájmy  vyhlašovatele.

6.4.    Vyhlašovatel si vyhrazuje právo  činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s  pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže,  pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení  jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a  to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém  podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného  závadného chování ze strany soutěžícího.

6.5.    Tato soutěž není jakkoliv  sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc.  nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje  své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook,  Inc. nebo Facebook Ireland Limited. 

 

V Praze 25.7.2022

 

 

 

 

 

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE O POUKÁZKY NA SLEVU NA BOSOBOTY LEGUANO

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná  nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže  si je vědom toho, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli  soutěže a ne elektronické sociální síti Facebook.

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže: Soutěž o poukázky na bosoboty leguano (dále jen „soutěž“):

1.     Vyhlašovatel soutěže

1.1.    Vyhlašovatelem soutěže je společnost  FREEBODY s.r.o., Praha 6 - Dejvice, Wuchterlova 336/22, IČ: 03514226

 (dále jen  „vyhlašovatel“).

2.     Doba trvání soutěže

2.1.    Doba trvání soutěže je od 2. prosince 2022 do 16. prosince 2022.

3.     Podmínky účasti

3.1.    Soutěže se mohou zúčastnit jenom  fyzické osoby starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na  území České republiky (dále jen "soutěžící").

3.2.    Ze soutěže jsou vyloučeni všichni  zaměstnanci vyhlašovatele a dalších společností, zajišťujících průběh soutěže.

3.3.    Podmínkou účasti v soutěži je správné zodpovězení otázky, jaké modely bosobot leguano jsou na obrázku.

3. 4. Ze všech zúčastněných soutěžících bude vylosováno dne 16. prosince 6 vítězů, kteří splnili všechny podmínky účasti v soutěži. Výsledky losování budou prezentovány v FB skupině Chodíme zdravě a  svobodně 

3. 5.   Zasláním odpovědi soutěžící akceptuje tyto Oficiální pravidla a podmínky soutěže.

3. 6.   Vyhlašovatel do 7 dnů od vyhlášení vítěze odešle vítězům cenu, a to na e-mailovou adresu, kterou mu soutěžící zaslal. Cenu lze vybrat do konce roku 2022.

3. 7. Soutěžící musí na sociální síti Facebook vystupovat pod svým pravým jménem.

3. 8.   Soutěžící může z 1 IP adresy zaslat vždy jen jednu odpověď v rámci jedné soutěže.

4. Cena pro výherce

4.1. Cenou pro prvního vylosovaného je poukázka na slevu v hodnotě 3 990 Kč, cenou pro druhého vylosovaného poukázka na slevu  na 2 290 Kč, pro třetího vylosovaného poukázka na slevu  na 1000 Kč, pro čtvrtého vylosovaného poukázka na slevu  na 800 Kč, pro pátého vylosovaného poukázka na slevu  na 700 Kč, pro šestého vylosovaného poukázka na slevu  na 600 Kč a pro sedmého vylosovaného poukázka na slevu 500 Kč tyto poukázky lze uplatnit na jakékoliv bosoboty na internetovém obchodu www.leguano.cz

4.2.    Výhry nejsou právně vymahatelné.  Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou  náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

5. Osobní údaje

5.1.    Soutěžící uděluje podle zákona č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas  se zpracováním osobních údajů, nahlášených v rámci soutěže za účelem  předání výhry či jiných otázek, spojených se soutěží a za účelem  informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele  prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o  některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 (dvou) let ode  dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem  osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel soutěže.

5.2.    Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám

5.3.    Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a soutěžního komentáře.

6.     Závěrečná ustanovení

6.1.    Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

6.2.    Vyhlašovatel tímto není vůči  soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze  strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

6.3.    Každý soutěžící účastí v soutěži  vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a  neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy  vyhlašovatele.

6.4.    Vyhlašovatel si vyhrazuje právo  činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s  pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže,  pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení  jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a  to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém  podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného  závadného chování ze strany soutěžícího.

6.5.    Tato soutěž není jakkoliv  sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc.  nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje  své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook,  Inc. nebo Facebook Ireland Limited. 

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY LETNÍ SOUTĚŽE O POUKÁZKY NA SLEVU NA BOSOBOTY LEGUANO

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná  nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram či Facebook. Účastník soutěže  si je vědom toho, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli  soutěže a ne elektronické sociální síti Instagram či Facebook.

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže: Soutěž o poukázky na bosoboty leguano (dále jen „soutěž“):

1.     Vyhlašovatel soutěže

1.1.    Vyhlašovatelem soutěže je společnost  FREEBODY s.r.o., Praha 6 - Dejvice, Wuchterlova 336/22, IČ: 03514226

 (dále jen  „vyhlašovatel“).

2.     Doba trvání soutěže

2.1.    Doba trvání soutěže je od 25. července 2022 do 8. srpna 2022 12:00.

3.     Podmínky účasti

3.1.    Soutěže se mohou zúčastnit jenom  fyzické osoby starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na  území České republiky nebo Slovenska (dále jen "soutěžící").

3.2.    Ze soutěže jsou vyloučeni všichni  zaměstnanci vyhlašovatele a dalších společností, zajišťující průběh soutěže.

3.3.    Podmínkou účasti v soutěži je  sledovat účet bosobotyleguano na Instagramu  a zveřejnit na svém Instagramovém účtu autorskou fotku na téma "Léto s leguano" spolu s hashtagem #letnisoutezleguano a označením @bosobotyleguano

3. 4. Soutěžící účastí v soutěži schvaluje využití svých autorských fotografií na sociálních sítích leguano v České republice a na Slovensku. Zveřejněny budou fotografie dle uvážení organizátorů a autoři obdrží slevovou poukázku na nákup bosobot leguano v hodnotě 300,- Kč, kterou lze využít ve značkových prodejnách leguano v Praze a v Trnavě, nebo na e-shopech www.leguano.cz a www.leguano.sk. Z vybraných fotografií budou vybráni 3 fotografie s nejvyšším počtem "lajků", započítávají se reakce nikoliv u originálního příspěvku zveřejněné účtem autora, nýbrž až u příspěvku na oficiálním instagramovém účtu bosobotyleguano. Autoři těchto fotografií obdrží ceny dle pořadí svého umístění. 

Výsledky soutěže budou prezentovány v FB skupině Chodíme zdravě a  svobodně 

3. 5.   Zasláním odpovědi soutěžící akceptuje tyto Oficiální pravidla a podmínky soutěže.

3. 6.   Vyhlašovatel do 7 dnů od vyhlášení vítěze odešle vítězům cenu, a to na e-mailovou adresu, kterou mu soutěžící zaslal.

3. 7. Soutěžící musí na sociálních sítích Instagram či  Facebook vystupovat pod svým pravým jménem.

3. 8.   Soutěžící může z 1 IP adresy zaslat vždy jen jednu fotografii v rámci jedné soutěže.

4. Cena pro výherce

4.1.  Autoři s nejvyšším počtem "lajků" obdrží poukázky na nákup bosobot v celkové hodnotě 4000, 3000 a 2000 korun v pořadí dle umístění. Ostatní autory, jejichž příspěvky zveřejníme, odměníme slevovým kuponem v hodnotě 300 korun, tato sleva se nesčítá s hlavními cenami a nelze ji tedy použít současně s poukázkami v hodnotě 4000, 3000 a 2000 korun.

4.2.    Výhry nejsou právně vymahatelné.  Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou  náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

4.3. Výhru je potřeba vyzvednout do 1. měsíce od konce soutěže.

5. Osobní údaje

5.1.    Soutěžící uděluje podle zákona č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas  se zpracováním osobních údajů, nahlášených v rámci soutěže za účelem  předání výhry či jiných otázek, spojených se soutěží a za účelem  informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele  prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o  některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 (dvou) let ode  dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem  osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel soutěže.

5.2.    Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám

5.3.    Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a dané fotografie.

6.     Závěrečná ustanovení

6.1.    Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

6.2.    Vyhlašovatel tímto není vůči  soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze  strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

6.3.    Každý soutěžící účastí v soutěži  vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a  neporušovat právní řád České republiky a Slovenska a ani oprávněné zájmy  vyhlašovatele.

6.4.    Vyhlašovatel si vyhrazuje právo  činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s  pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže,  pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení  jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a  to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém  podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného  závadného chování ze strany soutěžícího.

6.5.    Tato soutěž není jakkoliv  sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc.  nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje  své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook,  Inc. nebo Facebook Ireland Limited. 

 

V Praze 25.7.2022

OFICIÁLNE PRAVIDLÁ A PODMIENKY SÚŤAŽE O POUKÁŽKY NA ZĽAVU NA BOSOTOPÁNKY LEGUANO

 Táto súťaž nie je sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti Facebook. Účastník súťaže si je vedomý toho, že poskytuje informácie organizátorovi a usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti Facebook. Tento text obsahuje záväzné pravidlá a podmienky súťaže: Súťaž o poukážky na bosotopánky leguano (ďalej len „súťaž“):

 1. Vyhlasovateľ súťaže

 

  1. Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť FREEBODY s.r.o.,-org.zložka, Trojičné námestie 140/10,91701 Trnava, DIČ: 4120294145 (ďalej len „vyhlasovateľ“). 2. Doba trvania súťaže 2.1. Trvanie súťaže je od 19.4 2022 do 10.4 2022. 3. Podmienky účasti 3.1. Súťaže sa môžu zúčastniť iba fyzické osoby staršie ako 15 rokov s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“). 3.2. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci vyhlasovateľa a ďalších spoločností, zaisťujúcich priebeh súťaže. 3.3. Podmienkou účasti v súťaži je zodpovedanie otázky:

 

  • Napíšte aspoň jeden názov letného modelu leguano
  • Napíšte, koho by ste týmto modelom obdarovali
  • Dajte Like na FB stránku leguano Slovensko

 

3. 4. Zo všetkých zúčastnených súťažiacich budú vyžrebovaní dňa 11.5 2022 decembra 3 víťazi, ktorí splnili všetky podmienky účasti v súťaži. Výsledky žrebovania budú prezentované v FB skupine leguano Slovensko 3. 5. Zaslaním odpovede súťažiaci akceptuje tieto Oficiálne pravidlá a podmienky súťaže. 3. 6. Vyhlasovateľ do 7 dní od vyhlásenia víťaza odošle víťazom cenu, a to na e-mailovú adresu, ktorú mu súťažiaci zaslal. 3. 7. Súťažiaci musia na sociálnej sieti Facebook vystupovať pod svojim pravým menom. 3. 8. Súťažiaci môže z 1 IP adresy zaslať vždy len jednu odpoveď v rámci jednej súťaže. 4. Cena pre výhercov

 

4.1. Cenou pre prvého vyžrebovaného je poukážka na zľavu v hodnote 109 EUR, cenou pre druhého vyžrebovaného poukážka na zľavu na 49 EUR, pre tretieho vyžrebovaného poukážka na zľavu na 29 EUR, tieto poukážky je možné uplatniť na akýkoľvek tovar v internetovom obchode www.leguano.sk alebo v kamennej predajni v Trnave. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nemožno preplácať v hotovosti ani za ne poskytnúť inú vecnú náhradu. Neprevzaté výhry prepadajú vyhlasovateľovi. 5. Osobné údaje 5.1. Súťažiaci udeľuje podľa zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) svoj súhlas so spracovaním osobných údajov nahlásených v rámci súťaže za účelom odovzdania výhry či iných otázok spojených so súťažou a za účelom informovania o ďalších marketingových akciách vyhlasovateľa prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, a to po dobu 2 (dvoch) rokov odo dňa začiatku súťaže s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné. Správcom osobných údajov v zmysle zákona je vyhlasovateľ súťaže. 5.2. Osobné údaje nebudú ďalej odovzdávané tretím osobám 5.3. Súťažiaci svojou účasťou udeľuje vyhlasovateľovi súhlas s uverejnením svojho mena, priezviska a súťažného komentára. 6. Záverečné ustanovenia 6.1. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže. 6.2. Vyhlasovateľ týmto nie je voči súťažiacim inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany vyhlasovateľa, než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. 6.3. Každý súťažiaci účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s týmito Pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať a neporušovať právny poriadok Slovenskej republiky ani oprávnené záujmy vyhlasovateľa.

6.4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo robiť kedykoľvek rozhodnutie vo všetkých záležitostiach súvisiacich s organizovaním súťaže, a to vrátane zmeny pravidiel, prerušenia súťaže, pozastavenia súťaže, predčasného ukončenia súťaže alebo vylúčenia akéhokoľvek súťažiaceho zo súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to najmä z dôvodu nedodržania pravidiel súťaže alebo pri obyčajnom podozrení z nedodržania pravidiel súťaže, nezákonného konania alebo iného chybného správania zo strany súťažiaceho. 6.5. Táto súťaž nie je akokoľvek sponzorovaná, podporovaná alebo spravovaná spoločnosťou Facebook, Inc. alebo Facebook Ireland Limited. Súťažiaci je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie vyhlasovateľovi súťaže a nie spoločnosti Facebook, Inc. alebo Facebook Ireland Limited.

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY VELIKONOČNÍ SOUTĚŽE O POUKÁZKY NA SLEVU NA BOSOBOTY LEGUANO

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná  nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže  si je vědom toho, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli  soutěže a ne elektronické sociální síti Facebook.

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže: Soutěž o poukázky na bosoboty leguano (dále jen „soutěž“):

1.     Vyhlašovatel soutěže

1.1.    Vyhlašovatelem soutěže je společnost  FREEBODY s.r.o., Praha 6 - Dejvice, Wuchterlova 336/22, IČ: 03514226

 (dále jen  „vyhlašovatel“).

2.     Doba trvání soutěže

2.1.    Doba trvání soutěže je od 12. dubna 2022 do 18. dubna 2022 12:00.

3.     Podmínky účasti

3.1.    Soutěže se mohou zúčastnit jenom  fyzické osoby starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na  území České republiky (dále jen "soutěžící").

3.2.    Ze soutěže jsou vyloučeni všichni  zaměstnanci vyhlašovatele a dalších společností, zajišťujících průběh soutěže.

3.3.    Podmínkou účasti v soutěži je zodpovězení otázky, jaký model bosobot byste si přáli pod vánoční stromeček, nebo koho byste bosobotami leguano naopak obdarovali.

3. 4. Ze všech zúčastněných soutěžících budou vylosováni dne 18. dubna 5 vítězů, kteří splnili všechny podmínky účasti v soutěži. Výsledky losování budou prezentovány v FB skupině Chodíme zdravě a  svobodně 

3. 5.   Zasláním odpovědi soutěžící akceptuje tyto Oficiální pravidla a podmínky soutěže.

3. 6.   Vyhlašovatel do 7 dnů od vyhlášení vítěze odešle vítězům cenu, a to na e-mailovou adresu, kterou mu soutěžící zaslal.

3. 7. Soutěžící musí na sociální síti Facebook vystupovat pod svým pravým jménem.

3. 8.   Soutěžící může z 1 IP adresy zaslat vždy jen jednu odpověď v rámci jedné soutěže.

4. Cena pro výherce

4.1. Cenou pro prvního vylosovaného je poukázka na slevu v hodnotě 3 000 Kč, cenou pro druhého vylosovaného poukázka na slevu  na 2 000 Kč, pro třetího vylosovaného poukázka na slevu  na 1 000 Kč, tyto poukázky lze uplatnit na pouze na barefoot obuv na internetovém obchodu www.eshop.leguano.cz

4.2.    Výhry nejsou právně vymahatelné.  Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou  náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

4.3. Výhru je potřeba vyzvednout do 1. měsíce od konce soutěže.

5. Osobní údaje

5.1.    Soutěžící uděluje podle zákona č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas  se zpracováním osobních údajů, nahlášených v rámci soutěže za účelem  předání výhry či jiných otázek, spojených se soutěží a za účelem  informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele  prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o  některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 (dvou) let ode  dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem  osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel soutěže.

5.2.    Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám

5.3.    Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a soutěžního komentáře.

6.     Závěrečná ustanovení

6.1.    Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

6.2.    Vyhlašovatel tímto není vůči  soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze  strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

6.3.    Každý soutěžící účastí v soutěži  vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a  neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy  vyhlašovatele.

6.4.    Vyhlašovatel si vyhrazuje právo  činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s  pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže,  pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení  jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a  to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém  podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného  závadného chování ze strany soutěžícího.

6.5.    Tato soutěž není jakkoliv  sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc.  nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje  své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook,  Inc. nebo Facebook Ireland Limited. 

 

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE O POUKÁZKY NA SLEVU NA BOSOBOTY LEGUANO

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná  nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže  si je vědom toho, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli  soutěže a ne elektronické sociální síti Facebook.

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže: Soutěž o poukázky na bosoboty leguano (dále jen „soutěž“):

1.     Vyhlašovatel soutěže

1.1.    Vyhlašovatelem soutěže je společnost  FREEBODY s.r.o., Praha 6 - Dejvice, Wuchterlova 336/22, IČ: 03514226

 (dále jen  „vyhlašovatel“).

2.     Doba trvání soutěže

2.1.    Doba trvání soutěže je od 1. prosince 2021 do 11. prosince 2021.

3.     Podmínky účasti

3.1.    Soutěže se mohou zúčastnit jenom  fyzické osoby starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na  území České republiky (dále jen "soutěžící").

3.2.    Ze soutěže jsou vyloučeni všichni  zaměstnanci vyhlašovatele a dalších společností, zajišťujících průběh soutěže.

3.3.    Podmínkou účasti v soutěži je zodpovězení otázky, jaký model bosobot byste si přáli pod vánoční stromeček, nebo koho byste bosobotami leguano naopak obdarovali.

3. 4. Ze všech zúčastněných soutěžících budou vylosováni dne 12. prosince 5 vítězů, kteří splnili všechny podmínky účasti v soutěži. Výsledky losování budou prezentovány v FB skupině Chodíme zdravě a  svobodně 

3. 5.   Zasláním odpovědi soutěžící akceptuje tyto Oficiální pravidla a podmínky soutěže.

3. 6.   Vyhlašovatel do 7 dnů od vyhlášení vítěze odešle vítězům cenu, a to na e-mailovou adresu, kterou mu soutěžící zaslal.

3. 7. Soutěžící musí na sociální síti Facebook vystupovat pod svým pravým jménem.

3. 8.   Soutěžící může z 1 IP adresy zaslat vždy jen jednu odpověď v rámci jedné soutěže.

4. Cena pro výherce

4.1. Cenou pro prvního vylosovaného je poukázka na slevu v hodnotě 2 290 Kč, cenou pro druhého vylosovaného poukázka na slevu  na 1 000 Kč, pro třetího vylosovaného poukázka na slevu  na 800 Kč, pro čtvrtého vylosovaného poukázka na slevu  na 700 Kč, pro pátého vylosovaného poukázka na slevu  na 600 Kč, tyto poukázky lze uplatnit na jakékoliv zboží na internetovém obchodu www.eshop.leguano.cz

4.2.    Výhry nejsou právně vymahatelné.  Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou  náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

5. Osobní údaje

5.1.    Soutěžící uděluje podle zákona č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas  se zpracováním osobních údajů, nahlášených v rámci soutěže za účelem  předání výhry či jiných otázek, spojených se soutěží a za účelem  informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele  prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o  některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 (dvou) let ode  dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem  osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel soutěže.

5.2.    Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám

5.3.    Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a soutěžního komentáře.

6.     Závěrečná ustanovení

6.1.    Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

6.2.    Vyhlašovatel tímto není vůči  soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze  strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

6.3.    Každý soutěžící účastí v soutěži  vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a  neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy  vyhlašovatele.

6.4.    Vyhlašovatel si vyhrazuje právo  činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s  pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže,  pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení  jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a  to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém  podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného  závadného chování ze strany soutěžícího.

6.5.    Tato soutěž není jakkoliv  sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc.  nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje  své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook,  Inc. nebo Facebook Ireland Limited. 

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY FOTOSOUTĚŽE O POUKÁZKY NA SLEVU NA BOSOBOTY LEGUANO

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná  nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram. Účastník soutěže  si je vědom toho, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli  soutěže a ne elektronické sociální síti Instagram.

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže: Soutěž o poukázky na bosoboty leguano (dále jen „soutěž“):

1.     Vyhlašovatel soutěže

1.1.    Vyhlašovatelem soutěže je společnost  FREEBODY s.r.o., Praha 6 - Dejvice, Wuchterlova 336/22, IČ: 03514226

 (dále jen  „vyhlašovatel“).

2.     Doba trvání soutěže

2.1.    Doba trvání soutěže je od 22. srpna 2021 do 21. září 2021.

3.     Podmínky účasti

3.1.    Soutěže se mohou zúčastnit jenom  fyzické osoby starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na  území České republiky (dále jen "soutěžící").

3.2.    Ze soutěže jsou vyloučeni všichni  zaměstnanci vyhlašovatele a dalších společností, zajišťujících průběh soutěže.

3.3.    Podmínkou účasti v soutěži je:

Sledujte nás na Instagramu 2) Dejte srdíčko tomuto příspěvku 3) Sdílejte na Instagramu svojí fotku v bosobotách leguano spolu s hashtagem #letnisoutezleguano a označením @bosobotyleguano  

3.4. Tři fotky s největším počtem srdíček zveřejníme na našem oficiálním účtu na  Instagramu a v FB skupině Chodíme zdravě a  svobodně   a jejich autory odměníme poukázkami na bosoboty leguano

3. 5.   Zasláním odpovědi soutěžící akceptuje tyto Oficiální pravidla a podmínky soutěže.

3. 6.   Vyhlašovatel do 7 dnů od vyhlášení vítěze odešle vítězům cenu, a to na e-mailovou adresu, kterou mu soutěžící zaslal.

3. 7. Soutěžící musí na sociální síti Instagram vystupovat pod svým pravým jménem.

3. 8.   Soutěžící může z 1 IP adresy zaslat vždy jen jednu fotku v rámci jedné soutěže.

4. Cena pro výherce

4.1. Cenou pro prvního vylosovaného je poukázka na slevu v hodnotě 2 000 Kč, cenou pro druhého vylosovaného poukázka na slevu  na 1 000 Kč a pro třetího vylosovaného poukázka na slevu  na 500 Kč, tyto poukázky lze uplatnit na jakékoliv zboží na internetovém obchodu www.eshop.leguano.cz

4.2.    Výhry nejsou právně vymahatelné.  Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou  náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

5. Osobní údaje

5.1.    Soutěžící uděluje podle zákona č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas  se zpracováním osobních údajů, nahlášených v rámci soutěže za účelem  předání výhry či jiných otázek, spojených se soutěží a za účelem  informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele  prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o  některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 (dvou) let ode  dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem  osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel soutěže.

5.2.    Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám

5.3.    Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a soutěžního komentáře.

6.     Závěrečná ustanovení

6.1.    Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

6.2.    Vyhlašovatel tímto není vůči  soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze  strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

6.3.    Každý soutěžící účastí v soutěži  vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a  neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy  vyhlašovatele.

6.4.    Vyhlašovatel si vyhrazuje právo  činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s  pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže,  pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení  jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a  to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém  podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného  závadného chování ze strany soutěžícího.

6.5.    Tato soutěž není jakkoliv  sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc.  nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje  své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook,  Inc. nebo Facebook Ireland Limited. 

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE O POUKÁZKY NA SLEVU NA BOSOBOTY LEGUANO

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná  nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže  si je vědom toho, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli  soutěže a ne elektronické sociální síti Facebook.

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže: Soutěž o poukázky na bosoboty leguano (dále jen „soutěž“):

1.     Vyhlašovatel soutěže

1.1.    Vyhlašovatelem soutěže je společnost  FREEBODY s.r.o., Praha 6 - Dejvice, Wuchterlova 336/22, IČ: 03514226

 (dále jen  „vyhlašovatel“).

2.     Doba trvání soutěže

2.1.    Doba trvání soutěže je od 8. července 2021 do 20. července 2021.

3.     Podmínky účasti

3.1.    Soutěže se mohou zúčastnit jenom  fyzické osoby starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na  území České republiky (dále jen "soutěžící").

3.2.    Ze soutěže jsou vyloučeni všichni  zaměstnanci vyhlašovatele a dalších společností, zajišťujících průběh soutěže.

3.3.    Podmínkou účasti v soutěži je zodpovězení otázky, na jaký model bosobot poukázku v případě výhry využijete.

3. 4. Ze všech zúčastněných soutěžících budou vylosováni dne 21. července 3 vítězové, kteří splnili všechny podmínky účasti v soutěži. Výsledky losování budou prezentovány v FB skupině Chodíme zdravě a  svobodně 

3. 5.   Zasláním odpovědi soutěžící akceptuje tyto Oficiální pravidla a podmínky soutěže.

3. 6.   Vyhlašovatel do 7 dnů od vyhlášení vítěze odešle vítězům cenu, a to na e-mailovou adresu, kterou mu soutěžící zaslal.

3. 7. Soutěžící musí na sociální síti Facebook vystupovat pod svým pravým jménem.

3. 8.   Soutěžící může z 1 IP adresy zaslat vždy jen jednu odpověď v rámci jedné soutěže.

4. Cena pro výherce

4.1. Cenou pro prvního vylosovaného je poukázka na slevu v hodnotě 2 000 Kč, cenou pro druhého vylosovaného poukázka na slevu  na 1 000 Kč a pro třetího vylosovaného poukázka na slevu  na 500 Kč, tyto poukázky lze uplatnit na jakékoliv zboží na internetovém obchodu www.eshop.leguano.cz

4.2.    Výhry nejsou právně vymahatelné.  Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou  náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

5. Osobní údaje

5.1.    Soutěžící uděluje podle zákona č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas  se zpracováním osobních údajů, nahlášených v rámci soutěže za účelem  předání výhry či jiných otázek, spojených se soutěží a za účelem  informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele  prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o  některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 (dvou) let ode  dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem  osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel soutěže.

5.2.    Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám

5.3.    Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a soutěžního komentáře.

6.     Závěrečná ustanovení

6.1.    Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

6.2.    Vyhlašovatel tímto není vůči  soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze  strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

6.3.    Každý soutěžící účastí v soutěži  vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a  neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy  vyhlašovatele.

6.4.    Vyhlašovatel si vyhrazuje právo  činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s  pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže,  pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení  jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a  to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém  podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného  závadného chování ze strany soutěžícího.

6.5.    Tato soutěž není jakkoliv  sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc.  nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje  své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook,  Inc. nebo Facebook Ireland Limited. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

 

 

 

 

 

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE VE FACEBOOKOVÉ SKUPINĚ CHODÍME ZDRAVĚ A SVOBODNĚ

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná  nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže  si je vědom toho, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli  soutěže a ne elektronické sociální síti Facebook.

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěží ve facebookové skupině Chodíme zdravě a svobodně (dále jen „soutěž“):

1.     Vyhlašovatel soutěže

1.1.    Vyhlašovatelem soutěže je společnost  FREEBODY s.r.o., Praha 6 - Dejvice, Wuchterlova 336/22, IČ: 03514226

 (dále jen  „vyhlašovatel“).

2.     Doba trvání soutěže

2.1.    Doba trvání soutěže je od 11. listopadu 2020 11:11 hod. do 18. listopadu 2020 11:11 hod.

3.     Podmínky účasti

3.1.    Soutěže se mohou zúčastnit jenom  fyzické osoby starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na  území České republiky (dále jen "soutěžící").

3.2.    Ze soutěže jsou vyloučeni všichni  zaměstnanci vyhlašovatele a dalších společností zajišťujících průběh soutěže.

3.3.    Podmínkou účasti v soutěži je zodpovězení na soutěžní otázku prostřednictvím komentáře u soutěžního příspěvku. 

3. 4. Ze všech zúčastněných soutěžících bude náhodně vylosován 1 vítěz, který splnil všechny podmínky účasti v soutěži a to nejpozději do 7 dnů od konce soutěže.

3. 5.   Zasláním odpovědi soutěžící akceptuje tyto Oficiální pravidla a podmínky soutěže.

3. 6.   Vyhlašovatel do 7 dnů od vyhlášení vítěze odešle vítězi cenu a to na e-mailovou adresu, kterou mu soutěžící zaslal.

3. 7. Soutěžící musí na sociální síti Facebook vystupovat pod svým pravým jménem.

3. 8.   Soutěžící může z 1 IP adresy zaslat vždy jen jednu odpověď v rámci jedné soutěže.

4. Cena pro výherce

4.1. Cenou pro vítěze je voucher v hodnotě 1 111 Kč, který lze uplatnit na jakékoliv zboží na internetovém obchodu www.eshop.leguano.cz

4.2.    Výhry nejsou právně vymahatelné.  Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou  náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

5. Osobní údaje

5.1.    Soutěžící uděluje podle zákona č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas  se zpracováním osobních údajů nahlášených v rámci soutěže za účelem  předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem  informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele  prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o  některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 (dvou) let ode  dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem  osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel soutěže.

5.2.    Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám

5.3.    Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a soutěžního komentáře.

6.     Závěrečná ustanovení

6.1.    Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

6.2.    Vyhlašovatel tímto není vůči  soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze  strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

6.3.    Každý soutěžící účastí v soutěži  vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a  neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy  vyhlašovatele.

6.4.    Vyhlašovatel si vyhrazuje právo  činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s  pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže,  pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení  jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a  to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém  podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného  závadného chování ze strany soutěžícího.

6.5.    Tato soutěž není jakkoliv  sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc.  nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje  své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook,  Inc. nebo Facebook Ireland Limited.

 

Image